Δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς U.R.A.N.U.S.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της εταιρίας Tree Company Corporation ΑΕΒΕ, συντάχθηκε τεχνική έκθεση με την περιγραφή των έως τώρα πεπραγμένων και αποτελεσμάτων που αφορούν στην παρακολούθηση, επεξεργασία και πιστοποίηση του δικτύου GNSS U.R.A.N.U.S.

Σε αυτή, παρουσιάζονται διεξοδικά οι εργασίες που έχουν λάβει χώρα (προς εκ εκπλήρωση των άνωθεν), τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα καθώς επίσης και συμπεράσματα και εκτιμήσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία και ανάλυση των παρεχόμενων δεδομένων, ως προς την ποιότητα του δικτύου.

Επιπροσθέτως, περιγράφεται η διαδικασία ένταξης του δικτύου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς HTRS07 και η αντιμετώπιση του προβλήματος προσδιορισμού ορθομετρικών υψομέτρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λίγα Λόγια για το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

Το Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π την δεκαετία του 1960 και υπάγεται στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. Κύριο αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.
Το δίκτυο U.R.A.N.U.S αποτελεί το πλεόν σύγχρονο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς σε Ελλάδα και Κύπρο, αφού είναι 100% GNSS με δυνατότητα λήψης από τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS-GLONASS.
Image

Το δίκτυο που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Ποιοί είμαστε

Tree Company Corporation AEBE 
32 χρόνια είμαστε μπροστά στις εξελίξεις. Πρωτοπορούμε σε όλους τους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Γραφείο υποστήριξης

Αγ. Κυριακής 27
17564 Π.Φάληρο
ΑΘΗΝΑ

Ζητήστε ένα demo