Τεχνολογία Topcon

Τεχνολογία Topcon

Οι σταθμοί αναφοράς που εγκαθιστά η εταιρία μας είναι Topcon.

Ολόκληρο το δίκτυο U.R.A.N.U.S. της TREE COMPANY Co. AEBE είναι δομημένο σε τεχνολογία, εξοπλισμό και λογισμικό της TOPCON για να απολαμβάνετε υπηρεσίες ανώτατου επιπέδου με την εγγύηση και την αξιοπιστία της TREE COMPANY Co. AEBE

Στο δίκτυο μας μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε δέκτης rover ανεξαρτήτου κατασκευάστριας εταιρίας.